Học Tiếng Anh

Unobtrusive – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Unobtrusive là gì?

Unobtrusive có nghĩa là (n) Khiêm tốn, kín đáo

  • Unobtrusive có nghĩa là (n) Khiêm tốn, kín đáo
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Khiêm tốn, kín đáo Tiếng Anh là gì?

(n) Khiêm tốn, kín đáo Tiếng Anh có nghĩa là Unobtrusive.

Ý nghĩa – Giải thích

Unobtrusive nghĩa là (n) Khiêm tốn, kín đáo.

Đây là cách dùng Unobtrusive. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Unobtrusive là gì? (hay giải thích (n) Khiêm tốn, kín đáo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Unobtrusive là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unobtrusive / (n) Khiêm tốn, kín đáo. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Defilading net - Vĩnh Long Online