Học Tiếng Anh

Undies – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Undies là gì?

Undies có nghĩa là (n) Quần áo trong, quần áo lót (của phụ nữ)

  • Undies có nghĩa là (n) Quần áo trong, quần áo lót (của phụ nữ)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Quần áo trong, quần áo lót (của phụ nữ) Tiếng Anh là gì?

(n) Quần áo trong, quần áo lót (của phụ nữ) Tiếng Anh có nghĩa là Undies.

Ý nghĩa – Giải thích

Undies nghĩa là (n) Quần áo trong, quần áo lót (của phụ nữ).

Đây là cách dùng Undies. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Undies là gì? (hay giải thích (n) Quần áo trong, quần áo lót (của phụ nữ) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Undies là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Undies / (n) Quần áo trong, quần áo lót (của phụ nữ). Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Diesel particulate filter check - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page