Học Tiếng Anh

Underbody structure – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Underbody structure là gì?

Underbody structure có nghĩa là Cấu trúc khung gầm

  • Underbody structure có nghĩa là Cấu trúc khung gầm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cấu trúc khung gầm Tiếng Anh là gì?

Cấu trúc khung gầm Tiếng Anh có nghĩa là Underbody structure.

Ý nghĩa – Giải thích

Underbody structure nghĩa là Cấu trúc khung gầm..

Đây là cách dùng Underbody structure. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Underbody structure là gì? (hay giải thích Cấu trúc khung gầm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Underbody structure là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Underbody structure / Cấu trúc khung gầm.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Attach eye tape - Từ điển số