Học Tiếng Anh

Typewriter ribbon – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Typewriter ribbon là gì?

Typewriter ribbon có nghĩa là (n) Ruy băng máy đánh chữ

  • Typewriter ribbon có nghĩa là (n) Ruy băng máy đánh chữ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Ruy băng máy đánh chữ Tiếng Anh là gì?

(n) Ruy băng máy đánh chữ Tiếng Anh có nghĩa là Typewriter ribbon.

Ý nghĩa – Giải thích

Typewriter ribbon nghĩa là (n) Ruy băng máy đánh chữ.

Đây là cách dùng Typewriter ribbon. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Typewriter ribbon là gì? (hay giải thích (n) Ruy băng máy đánh chữ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Typewriter ribbon là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Typewriter ribbon / (n) Ruy băng máy đánh chữ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Mark the faults - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page