Type approval certificate – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Type approval certificate là gì?

Type approval certificate có nghĩa là Giấy chứng nhận xe đủ tiêu chuẩn

  • Type approval certificate có nghĩa là Giấy chứng nhận xe đủ tiêu chuẩn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Giấy chứng nhận xe đủ tiêu chuẩn Tiếng Anh là gì?

Giấy chứng nhận xe đủ tiêu chuẩn Tiếng Anh có nghĩa là Type approval certificate.

Ý nghĩa – Giải thích

Type approval certificate nghĩa là Giấy chứng nhận xe đủ tiêu chuẩn..

Đây là cách dùng Type approval certificate. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Type approval certificate là gì? (hay giải thích Giấy chứng nhận xe đủ tiêu chuẩn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Type approval certificate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Type approval certificate / Giấy chứng nhận xe đủ tiêu chuẩn.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Reset the exhaust gas temperature value