Học Tiếng Anh

Twin axle – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Twin axle là gì?

Twin axle có nghĩa là Cầu xe đôi

  • Twin axle có nghĩa là Cầu xe đôi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cầu xe đôi Tiếng Anh là gì?

Cầu xe đôi Tiếng Anh có nghĩa là Twin axle.

Ý nghĩa – Giải thích

Twin axle nghĩa là Cầu xe đôi..

Đây là cách dùng Twin axle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Twin axle là gì? (hay giải thích Cầu xe đôi. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Twin axle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Twin axle / Cầu xe đôi.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Foot pedal - Vĩnh Long Online