Turquoise blue – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Turquoise blue là gì?

Turquoise blue có nghĩa là (n) Màu ngọc lam, màu thủy lam

  • Turquoise blue có nghĩa là (n) Màu ngọc lam, màu thủy lam
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Màu ngọc lam, màu thủy lam Tiếng Anh là gì?

(n) Màu ngọc lam, màu thủy lam Tiếng Anh có nghĩa là Turquoise blue.

Ý nghĩa – Giải thích

Turquoise blue nghĩa là (n) Màu ngọc lam, màu thủy lam.

Đây là cách dùng Turquoise blue. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Turquoise blue là gì? (hay giải thích (n) Màu ngọc lam, màu thủy lam nghĩa là gì?) . Định nghĩa Turquoise blue là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Turquoise blue / (n) Màu ngọc lam, màu thủy lam. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  “In due time” nghĩa là gì và cách dùng trong tiếng Anh