Học Tiếng Anh

Turning circle – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Turning circle là gì?

Turning circle có nghĩa là Vòng tròn nhỏ nhất trong đó một chiếc xe có thể quay đầu được

  • Turning circle có nghĩa là Vòng tròn nhỏ nhất trong đó một chiếc xe có thể quay đầu được.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vòng tròn nhỏ nhất trong đó một chiếc xe có thể quay đầu được Tiếng Anh là gì?

Vòng tròn nhỏ nhất trong đó một chiếc xe có thể quay đầu được Tiếng Anh có nghĩa là Turning circle.

Ý nghĩa – Giải thích

Turning circle nghĩa là Vòng tròn nhỏ nhất trong đó một chiếc xe có thể quay đầu được..

Đây là cách dùng Turning circle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Turning circle là gì? (hay giải thích Vòng tròn nhỏ nhất trong đó một chiếc xe có thể quay đầu được. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Turning circle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Turning circle / Vòng tròn nhỏ nhất trong đó một chiếc xe có thể quay đầu được.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Drop it  là gì và cấu trúc của cụm từ drop it trong tiếng Anh.

Rate this post

You cannot copy content of this page