Học Tiếng Anh

Turn stitch – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Turn stitch là gì?

Turn stitch có nghĩa là (n) Cách khâu lật (cổ áo), cách khâu lộn, cách khâu vòng

  • Turn stitch có nghĩa là (n) Cách khâu lật (cổ áo), cách khâu lộn, cách khâu vòng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cách khâu lật (cổ áo), cách khâu lộn, cách khâu vòng Tiếng Anh là gì?

(n) Cách khâu lật (cổ áo), cách khâu lộn, cách khâu vòng Tiếng Anh có nghĩa là Turn stitch.

Ý nghĩa – Giải thích

Turn stitch nghĩa là (n) Cách khâu lật (cổ áo), cách khâu lộn, cách khâu vòng.

Đây là cách dùng Turn stitch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Turn stitch là gì? (hay giải thích (n) Cách khâu lật (cổ áo), cách khâu lộn, cách khâu vòng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Turn stitch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Turn stitch / (n) Cách khâu lật (cổ áo), cách khâu lộn, cách khâu vòng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Chamber - Vĩnh Long Online

Rate this post

You cannot copy content of this page