Học Tiếng Anh

Turn inside out – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Turn inside out là gì?

Turn inside out có nghĩa là (n) Lộn trong ra ngoài

  • Turn inside out có nghĩa là (n) Lộn trong ra ngoài
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Lộn trong ra ngoài Tiếng Anh là gì?

(n) Lộn trong ra ngoài Tiếng Anh có nghĩa là Turn inside out.

Ý nghĩa – Giải thích

Turn inside out nghĩa là (n) Lộn trong ra ngoài.

Đây là cách dùng Turn inside out. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Turn inside out là gì? (hay giải thích (n) Lộn trong ra ngoài nghĩa là gì?) . Định nghĩa Turn inside out là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Turn inside out / (n) Lộn trong ra ngoài. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Fasten - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page