Học Tiếng Anh

Turbocharging – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Turbocharging là gì?

Turbocharging có nghĩa là Tăng áp bằng tuốc bin

  • Turbocharging có nghĩa là Tăng áp bằng tuốc bin.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tăng áp bằng tuốc bin Tiếng Anh là gì?

Tăng áp bằng tuốc bin Tiếng Anh có nghĩa là Turbocharging.

Ý nghĩa – Giải thích

Turbocharging nghĩa là Tăng áp bằng tuốc bin..

Đây là cách dùng Turbocharging. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Turbocharging là gì? (hay giải thích Tăng áp bằng tuốc bin. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Turbocharging là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Turbocharging / Tăng áp bằng tuốc bin.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Vertex angle - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.