Học Tiếng Anh

Turbocharger pedestal – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Turbocharger pedestal là gì?

Turbocharger pedestal có nghĩa là Bệ đỡ tua bin tăng áp

  • Turbocharger pedestal có nghĩa là Bệ đỡ tua bin tăng áp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bệ đỡ tua bin tăng áp Tiếng Anh là gì?

Bệ đỡ tua bin tăng áp Tiếng Anh có nghĩa là Turbocharger pedestal.

Ý nghĩa – Giải thích

Turbocharger pedestal nghĩa là Bệ đỡ tua bin tăng áp..

Đây là cách dùng Turbocharger pedestal. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Turbocharger pedestal là gì? (hay giải thích Bệ đỡ tua bin tăng áp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Turbocharger pedestal là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Turbocharger pedestal / Bệ đỡ tua bin tăng áp.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Clutch shaft - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page