Tuck hose – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Tuck hose là gì?

Tuck hose có nghĩa là (n) Bít tất dài vân nổi kiểu dệt vòng

  • Tuck hose có nghĩa là (n) Bít tất dài vân nổi kiểu dệt vòng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bít tất dài vân nổi kiểu dệt vòng Tiếng Anh là gì?

(n) Bít tất dài vân nổi kiểu dệt vòng Tiếng Anh có nghĩa là Tuck hose.

Ý nghĩa – Giải thích

Tuck hose nghĩa là (n) Bít tất dài vân nổi kiểu dệt vòng.

Đây là cách dùng Tuck hose. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Tuck hose là gì? (hay giải thích (n) Bít tất dài vân nổi kiểu dệt vòng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tuck hose là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tuck hose / (n) Bít tất dài vân nổi kiểu dệt vòng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Registering - Vĩnh Long Online