Học Tiếng Anh

Tripcomputer – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Tripcomputer là gì?

Tripcomputer có nghĩa là Máy tính hành trình

  • Tripcomputer có nghĩa là Máy tính hành trình.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Máy tính hành trình Tiếng Anh là gì?

Máy tính hành trình Tiếng Anh có nghĩa là Tripcomputer.

Ý nghĩa – Giải thích

Tripcomputer nghĩa là Máy tính hành trình..

Đây là cách dùng Tripcomputer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Tripcomputer là gì? (hay giải thích Máy tính hành trình. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tripcomputer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tripcomputer / Máy tính hành trình.. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Valve cover gasket - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page