Học Tiếng Anh

Trinitrotoluene (TNT) – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Trinitrotoluene (TNT) là gì?

Trinitrotoluene (TNT) có nghĩa là chất nổ

  • Trinitrotoluene (TNT) có nghĩa là chất nổ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học.

chất nổ Tiếng Anh là gì?

chất nổ Tiếng Anh có nghĩa là Trinitrotoluene (TNT).

Ý nghĩa – Giải thích

Trinitrotoluene (TNT) nghĩa là chất nổ.

Đây là cách dùng Trinitrotoluene (TNT). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hóa học Trinitrotoluene (TNT) là gì? (hay giải thích chất nổ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Trinitrotoluene (TNT) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Trinitrotoluene (TNT) / chất nổ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cấu Trúc và Cách Dùng từ Wash trong câu Tiếng Anh

You cannot copy content of this page