Học Tiếng Anh

Transparent – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Transparent là gì?

Transparent có nghĩa là Trong suốt (như kính trong)

  • Transparent có nghĩa là Trong suốt (như kính trong)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Trong suốt (như kính trong) Tiếng Anh là gì?

Trong suốt (như kính trong) Tiếng Anh có nghĩa là Transparent.

Ý nghĩa – Giải thích

Transparent nghĩa là Trong suốt (như kính trong).

Đây là cách dùng Transparent. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Transparent là gì? (hay giải thích Trong suốt (như kính trong) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Transparent là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Transparent / Trong suốt (như kính trong). Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Gỗ ViếtVên vên - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page