Học Tiếng Anh

Transistorized ignition system – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Transistorized ignition system là gì?

Transistorized ignition system có nghĩa là Hệ thống đánh lửa bán dẫn

  • Transistorized ignition system có nghĩa là Hệ thống đánh lửa bán dẫn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống đánh lửa bán dẫn Tiếng Anh là gì?

Hệ thống đánh lửa bán dẫn Tiếng Anh có nghĩa là Transistorized ignition system.

Ý nghĩa – Giải thích

Transistorized ignition system nghĩa là Hệ thống đánh lửa bán dẫn..

Đây là cách dùng Transistorized ignition system. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Transistorized ignition system là gì? (hay giải thích Hệ thống đánh lửa bán dẫn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Transistorized ignition system là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Transistorized ignition system / Hệ thống đánh lửa bán dẫn.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Round Up là gì và cấu trúc cụm từ Round Up trong câu Tiếng Anh

You cannot copy content of this page