Transform – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Transform là gì?

Transform có nghĩa là chuyển đổi, biến đổi, thay đổi

  • Transform có nghĩa là chuyển đổi, biến đổi, thay đổi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

chuyển đổi, biến đổi, thay đổi Tiếng Anh là gì?

chuyển đổi, biến đổi, thay đổi Tiếng Anh có nghĩa là Transform.

Ý nghĩa – Giải thích

Transform nghĩa là chuyển đổi, biến đổi, thay đổi.

Đây là cách dùng Transform. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quản trị kinh doanh Transform là gì? (hay giải thích chuyển đổi, biến đổi, thay đổi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Transform là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Transform / chuyển đổi, biến đổi, thay đổi. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Moisture - Vĩnh Long Online