Học Tiếng Anh

Transaction – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Transaction là gì?

Transaction có nghĩa là Giao dịch

  • Transaction có nghĩa là Giao dịch
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Giao dịch Tiếng Anh là gì?

Giao dịch Tiếng Anh có nghĩa là Transaction.

Ý nghĩa – Giải thích

Transaction nghĩa là Giao dịch.

Đây là cách dùng Transaction. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Transaction là gì? (hay giải thích Giao dịch nghĩa là gì?) . Định nghĩa Transaction là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Transaction / Giao dịch. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Flame trap - Vĩnh Long Online