Trần Quang Khải(1241 – 1294)

, học viên đăng ký học

Trần Quang Khải sinh năm 1241, mất năm 1294, là con trai thứ ba của vua Trần Thái Tông và hoàng hậu Thuận Thiên, em ruột vua Trần Thánh Tông. Thuở nhỏ, ông đã bộc lộ tư chất thông minh, giỏi cả văn lẫn võ, được vua cha rất mực yêu quý.

Năm 1259, ông được vua Trần Thánh Tông phong làm Thái uý, ban tước Chiêu Minh vương, cai quản vùng đất Nghệ An. Năm 1271, ông được phong làm Tướng quốc Thái uý. Khi quân Nguyên xâm lược nước Nam, ông được phong chức Thượng tướng Thái sư, chuẩn bị chống giặc. Đặt vận mệnh đất nước lên trên quan hệ cá nhân, gạt bỏ mối bất hòa, ông cùng với Trần Hưng Đạo đoàn kết, dốc sức đánh giặc. Tháng 5 – 1285, ông cùng các tướng nhà Trần đốc suất quân ta, mở cuộc Tổng phản công, đánh tan giặc Nguyên ở Chương Dương và nhân đà thắng lợi, tiến về giải phóng Thăng Long.

Năm 1294, ông qua đời ở tuổi 53. Các vua nhà Trần và người đời sau đánh giá cao về Trần Quang Khải là nhà quân sự, nhà ngoại giao, nhà thơ lớn của dân tộc…, đã góp phần làm nên những chiến công hiển hách, rạng ngời trang sử Việt.

Rate this post
Tham khảo thêm  Tìm hiểu tỉ lệ mặt người. Sự thay đổi của tỉ lệ mặt người khi thay đổi góc nhìn. Tập vẽ chân dung theo tỉ lệ cơ bản. Mô phỏng mặt nạ Tuồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *