Học Tiếng Anh

Training – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Training là gì?

Training có nghĩa là Huấn luyện

  • Training có nghĩa là Huấn luyện.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Huấn luyện Tiếng Anh là gì?

Huấn luyện Tiếng Anh có nghĩa là Training.

Ý nghĩa – Giải thích

Training nghĩa là Huấn luyện..

Đây là cách dùng Training. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Training là gì? (hay giải thích Huấn luyện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Training là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Training / Huấn luyện.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  cycle - Từ điển số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.