Học Tiếng Anh

Trailer – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Trailer là gì?

Trailer có nghĩa là

  • Trailer có nghĩa là
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tiếng Anh là gì?

Tiếng Anh có nghĩa là Trailer.

Ý nghĩa – Giải thích

Trailer nghĩa là .

Đây là cách dùng Trailer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Trailer là gì? (hay giải thích nghĩa là gì?) . Định nghĩa Trailer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Trailer / . Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page