Học Tiếng Anh

Trade weight – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Trade weight là gì?

Trade weight có nghĩa là (n) Trọng lượng thương dụng

  • Trade weight có nghĩa là (n) Trọng lượng thương dụng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Trọng lượng thương dụng Tiếng Anh là gì?

(n) Trọng lượng thương dụng Tiếng Anh có nghĩa là Trade weight.

Ý nghĩa – Giải thích

Trade weight nghĩa là (n) Trọng lượng thương dụng.

Đây là cách dùng Trade weight. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Trade weight là gì? (hay giải thích (n) Trọng lượng thương dụng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Trade weight là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Trade weight / (n) Trọng lượng thương dụng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Agitating speed - Từ điển số