Học Tiếng Anh

Tracer – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Tracer là gì?

Tracer có nghĩa là (n) Thước vạch dấu

  • Tracer có nghĩa là (n) Thước vạch dấu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Thước vạch dấu Tiếng Anh là gì?

(n) Thước vạch dấu Tiếng Anh có nghĩa là Tracer.

Ý nghĩa – Giải thích

Tracer nghĩa là (n) Thước vạch dấu.

Đây là cách dùng Tracer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Tracer là gì? (hay giải thích (n) Thước vạch dấu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tracer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tracer / (n) Thước vạch dấu. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Current collector - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page