Học Tiếng Anh

Trace – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Trace là gì?

Trace có nghĩa là truy tìm

  • Trace có nghĩa là truy tìm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

truy tìm Tiếng Anh là gì?

truy tìm Tiếng Anh có nghĩa là Trace.

Ý nghĩa – Giải thích

Trace nghĩa là truy tìm.

Đây là cách dùng Trace. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Trace là gì? (hay giải thích truy tìm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Trace là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Trace / truy tìm. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Taxes and payable to state budget