Vĩnh Long 24h

Trắc nghiệm sinh học 11 bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật ( tiếp)

Câu 1: Các biện pháp điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở động vật và người là: 

 • A. Cải tạo giống, chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi, cải thiện chất lượng dân số
 • B. Cải tạo giống, cải thiện môi trường sống, cải thiện chất lượng dân số
 • C. Cải tạo giống, cải thiện môi trường sống, kế hoạch hóa gia đình
 • D. Chống ô nhiễm môi trường, thay đổi thức ăn, cải thiện chất lượng dân số

Câu 2: Khi nói về ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng và phát triển của động vật, phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Ảnh hưởng của nhiệt độ chủ yếu thông qua ảnh hưởng đến hoạt tính enzim
 • B. Đối với vật nuôi khi nhiệt độ xuống thấp sẽ làm cơ thể mất nhiều năng lượng để duy trì thân nhiệt làm vật nuôi chậm lớn
 • C. Ở côn trùng nhiệt độ môi trường tăng lên (trong giới hạn sống của chúng) thì tuổi thọ bị rút ngắn lại
 • D. Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ các quá trình sinh lí, sinh hóa trong cơ thể

Câu 3: Trong quá trình phát triển ở người, các nhân tố môi trường có ảnh hưởng rõ nhất vào giai đoạn

 • A. phôi thai
 • B. sơ sinh
 • C. sau sơ sinh
 • D. trưởng thành

Câu 4: Đối với gia súc, ở mùa có khí hậu lạnh thì sự sinh trưởng và phát triển chậm hơn mùa có khí hậu thích hợp. Nguyên nhân chủ yếu là vì: 

 • A. Thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa, sinh sản giảm
 • B. Cơ thể mất nhiều năng lượng để duy trì thân nhiệt
 • C. Thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể giảm làm hạn chế tiêu thụ năng lượng
 • D. Thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể giảm, sinh sản tăng
Tham khảo thêm  Lời bài hát Cô Gái Trung Hoa

Câu 5: Khi trời rét, động vật biến nhiệt trưởng thành và phát triển chậm vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể

 • A. giảm dẫn tới hạn chế tiêu thụ năng lượng
 • B. mạnh hơn tạo nhiều năng lượng để chống rét
 • C. giảm, sinh sản tăng
 • D. tăng, sinh sản giảm

Câu 6: Khi nói về vai trò của iot đối với cơ thể con người, có bao nhiêu phát biểu trong số các phát biểu dưới đây là đúng?

 1. Thiếu iot sẽ gây ra bệnh bướu cổ
 2. Thiếu iot thì khả năng chịu lạnh của cơ thể giảm
 3. Thiếu iot làm số lượng nang tuyến giáp tăng lên 
 4. Iot là chất hoạt hóa enzim tổng hợp hoocmon tiroxin
 5. Thiếu iot làm trẻ em có trí tuệ kém phát triển

Câu 7: Tắm nắng vào lúc sáng sớm hay chiều tối ( ánh sáng yếu) có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò

 • A. chuyển hóa Na để hình thành xương
 • B. chuyển hóa Ca để hình thành xương
 • C. chuyển hóa K để hình thành xương
 • D. oxi hóa để hình thành xương

Câu 8: Trong chăn nuôi, năng suất tối đa của vật nuôi phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào sau đây?

 • A. Khẩu phần thức ăn
 • B. Khí hậu
 • C. Đặc điểm di truyền của giống
 • D. Chế độ phòng dịch

Câu 9: Khi đến mùa rét, sự sinh trưởng và phát triển của động vật hằng nhiệt bị ảnh hưởng vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa

 • A. và sinh sản giảm
 • B. trong cơ thể tăng tạo nhiều năng lượng để chống rét
 • C. trong cơ thể giảm dẫn tới hạn chế tiêu thụ năng lượng
 • D. trong cơ thể giảm, sinh sản giảm

Câu 10: Ở nước ta, cá rô phi sinh trưởng và phát triển tốt ở điều kiện nhiệt độ môi trường: 

 • A. 16- 18$^{circ}$C
 • B. 25-30$^{circ}$C
 • C. 30- 35$^{circ}$C
 • D. 35- 42$^{circ}$C
Tham khảo thêm  Lần Cuối Lời bài hát - Rhy ft Dick

Câu 11: Trong các yếu tố sau, yếu tố nào là tác nhân ảnh hưởng mạnh mẽ nhất lên quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật và người?

 • A. Thức ăn
 • B. Nhiệt độ môi trường
 • C. Độ ẩm
 • D. Ánh sáng
Rate this post