Vĩnh Long 24h

Trắc nghiệm địa lí 12 bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (P3)

Câu 1: Địa hình núi cao hiểm trở nhất của nước ta tập trung ở :

 • A. Vùng núi Trường Sơn Nam.             
 • B. Vùng núi Tây Bắc.
 • C. Vùng núi Trường Sơn Bắc.              
 • D. Vùng núi Đông Bắc.

Câu 2: Hệ thống ngòi ở miền núi của ba miền tự nhiên có thế mạnh chung là:

 • A. giao thông.
 • B. thủy sản.
 • C. thủy điện.
 • D. bồi tụ phù sa.

Câu 3: Ở phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào), nơi xuất hiện loại rừng thưa nhiệt đới khô nhiều nhất là:

 • A. Đông Nam Bộ
 • B. Cực Nam Trung Bộ
 • C. Vùng ven biển miền Trung
 • D. Tây Nguyên

Câu 4: Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm tự nhiên nào dưới đây?

 • A. Hẹp ngang, bị chia cắt thành những đồng bằng nhỏ
 • B. Thềm lục địa khúc khuỷu với thềm lục địa hẹp
 • C. Các dạng địa hình bồi tụ, mài mòm xen kẽ lẫn nhau
 • D. Mở rộng ra biển và các bãi triều thấp phẳng

Câu 5: Địa hình vùng đồi trung du và bán bình nguyên của nước ta thể hiện rõ nhất ở :

 • A. Vùng đồi trung du thuộc dãy Trường Sơn Nam và Đông Nam Bộ.
 • B. Trên các cao nguyên xếp tầng ở sườn phía tây của Tây Nguyên.
 • C. Vùng đồi trung du thuộc dãy Trường Sơn Bắc và vùng thấp ở Tây Nguyên.
 • D. Rìa Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.

Câu 6: Cao nguyên đất đỏ ba dan rộng lớn nhất ở nước ta là :

 • A. Đắc Lắc
 • B. Lâm Viên.                
 • C. Plây-cu.      
 • D. Di Linh.

Câu 7: Vùng núi thượng nguồn sông Chảy có đặc điểm :

 • A. Cấu tạo chủ yếu bởi đá vội.              
 • B. Gồm những đỉnh núi cao trên 2000 m.
 • C. Có cấu trúc vòng cung.                   
 • D. Chạy theo hướng tây bắc – đông nam.

Câu 8: ở cùng đồi núi nước ta, sự phân hóa thiên nhiên Đông – Tây chủ yếu do

 • A. Độ cao phân thành các bậc địa hình khác nhau
 • B. Tác động của gió mùa với hướng của các dãy núi
 • C. Độ dốc của địa hình theo hướng tây bắc – đông nam
 • D. Tác động mạnh mẽ của con người

Câu 9: Ranh giới của vùng núi Tây Bắc là :

 • A. Sông Hồng và sông Đà.                   
 • B. Sông Đà và Sông Mã.
 • C. Sông Hồng và sông Cả.                   
 • D. Sông Hồng và sông Mã.

Câu 10: Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu củ phần lãnh thổ phía Nam ( từ dãy Bạch Mã trở vào)

 • A. Đới rừng cận xích đạo gió mùa
 • B. Đới rừng xích đạo
 • C. Đới rừng nhiệt đới gió mùa
 • D. Đới rừng lá kim

 

Câu 11:  từ đông sang tây, từ biển vào đất liền, thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành 3 dải rõ rệt là

 • A. Vùng biển- vùng đất – vùng trời
 • B. Vùng biển và thềm lục địa – vùng đồng bằng ven biển – vùng đồi núi
 • C. Vùng biển và thềm lục địa – vùng đồi núi thấp – vùng đồi núi cao
 • D. Vùng biển – vùng đồng bằng – vùng cao nguyên

Câu 12: Đặc điểm địa hình KHÔNG đúng với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là:

 • A. gồm các khối núi cổ, sườn đông dốc mạnh, sườn tây thoải
 • B. thiên nhiên phân hóa theo đông – tây biểu hiện rõ rệt
 • C. các đồng bằng thu hẹp, hướng vòng cung của các dãy núi
 • D. có sự tương phản rõ khí hậu giữa hai sườn đông – tây của Trường Sơn Nam 

Câu 13: Sông ngòi miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm:

 • A. dày đặc, chảy theo hướng vòng cung và tây bắc – đông nam
 • B. dày đặc, sông ngòi đều chảy theo hướng vòng cung của các dãy núi
 • C. dày đặc, sông ngòi đều chảy theo hướng tây bắc – đông nam 
 • D. dày đặc, sông ngòi đều chảy theo hướng tây bắc – đông nam và hướng tây – đông
Câu 14: Cảnh quan rừng thưa nhiệt đới khô được hình thành nhiều nhất ở vùng nào?
 • A. Ven biển Bắc Trung Bộ.
 • B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
 • C. Tây Nguyên.
 • D. Nam Bộ.

Câu 15: Khí hậu vùng lãnh thổ phía Bắc KHÔNG có đặc điểm nào sau đây?

 • A. Nhiệt độ trung bình năm trên 200C.
 • B. Có 2 – 3 tháng nhiệt độ dưới 180C
 • C. Biên độ nhiệt trung bình năm lớn.
 • D. Biên độ nhiệt năm thấp, có mùa đông lạnh.

Câu 16: Đây là hướng nghiêng của địa hình vùng Đông Bắc.

 • A. Tây bắc – đông nam.     
 • B. Đông bắc – tây nam.
 • C. Bắc – nam.                                      
 • D. Tây – đông.

Câu 17: Các sườn đồi ba dan lượn sóng ở Đông Nam Bộ được xếp vào loại địa hình :

 • A. Đồng bằng.             
 • B. Các bậc thềm phù sa cổ.
 • C. Các cao nguyên.      
 • D. Các bán bình nguyên.

Câu 18: Sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Đông – Tây thể hiện rõ nhất ở:

 • A. sự phân hóa thiên nhiên giữa Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn
 • B. sự phân hóa của thành 3 dải địa hình
 • C. sự đối lập về mùa mưa và mùa khô giữa Tây Nguyên và ven biển Trung Bộ
 • D. sự đối lập về mùa mưa và mùa khô giữa Tây Nguyên và Đông Trường Sơn

Câu 19: Nguyên nhân chính làm thiên nhiên phân hóa theo Đông – Tây ở vùng đồi núi phức tạp là do:

 • A. Gió mùa và độ cao địa hình.                        
 • B. Gió mùa và biển Đông
 • C. Hướng các dãy núi và độ cao địa hình.         
 •   D. Gió mùa và hướng các dãy núi

Câu 20: Phạm vi đới cảnh quan rừng nhiệt đới gió mùa, biểu hiện rõ rệt nhất là:

 • A. từ dãy Bạch Mã trở ra.                      
 • B. từ dãy Hoành Sơn trở ra
 • C. từ dãy Hoành Sơn trở vào.              
 •  D. từ dãy Bạch Mã trở vào
Rate this post
You cannot copy content of this page