Học Tiếng Anh

Tow away – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Tow away là gì?

Tow away có nghĩa là Kéo xe đi bởi cảnh sát do phạm luật

  • Tow away có nghĩa là Kéo xe đi bởi cảnh sát do phạm luật.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kéo xe đi bởi cảnh sát do phạm luật Tiếng Anh là gì?

Kéo xe đi bởi cảnh sát do phạm luật Tiếng Anh có nghĩa là Tow away.

Ý nghĩa – Giải thích

Tow away nghĩa là Kéo xe đi bởi cảnh sát do phạm luật..

Đây là cách dùng Tow away. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Tow away là gì? (hay giải thích Kéo xe đi bởi cảnh sát do phạm luật. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tow away là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tow away / Kéo xe đi bởi cảnh sát do phạm luật.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Peace Out là gì và cấu trúc cụm từ Peace Out trong câu Tiếng Anh