Học Tiếng Anh

total – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Sum-total là gì?

Sum-total có nghĩa là tổng

  • Sum-total có nghĩa là tổng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

tổng Tiếng Anh là gì?

tổng Tiếng Anh có nghĩa là Sum-total.

Ý nghĩa – Giải thích

Sum-total nghĩa là tổng.

Đây là cách dùng Sum-total. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quản trị kinh doanh Sum-total là gì? (hay giải thích tổng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sum-total là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sum-total / tổng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Beam of constant depth - Từ điển số
You cannot copy content of this page