Torque spanner – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Torque spanner là gì?

Torque spanner có nghĩa là Cần siết lực

  • Torque spanner có nghĩa là Cần siết lực.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cần siết lực Tiếng Anh là gì?

Cần siết lực Tiếng Anh có nghĩa là Torque spanner.

Ý nghĩa – Giải thích

Torque spanner nghĩa là Cần siết lực..

Đây là cách dùng Torque spanner. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Torque spanner là gì? (hay giải thích Cần siết lực. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Torque spanner là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Torque spanner / Cần siết lực.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Joint stock company - Từ điển số