Torque seal – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Torque seal là gì?

Torque seal có nghĩa là Phốt bộ biến mô

  • Torque seal có nghĩa là Phốt bộ biến mô.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Phốt bộ biến mô Tiếng Anh là gì?

Phốt bộ biến mô Tiếng Anh có nghĩa là Torque seal.

Ý nghĩa – Giải thích

Torque seal nghĩa là Phốt bộ biến mô..

Đây là cách dùng Torque seal. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Torque seal là gì? (hay giải thích Phốt bộ biến mô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Torque seal là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Torque seal / Phốt bộ biến mô.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Surplus - Từ điển số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *