Học Tiếng Anh

Torque converter flushing – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Torque converter flushing là gì?

Torque converter flushing có nghĩa là Súc rửa bộ biến mô

  • Torque converter flushing có nghĩa là Súc rửa bộ biến mô.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Súc rửa bộ biến mô Tiếng Anh là gì?

Súc rửa bộ biến mô Tiếng Anh có nghĩa là Torque converter flushing.

Ý nghĩa – Giải thích

Torque converter flushing nghĩa là Súc rửa bộ biến mô..

Đây là cách dùng Torque converter flushing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Torque converter flushing là gì? (hay giải thích Súc rửa bộ biến mô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Torque converter flushing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Torque converter flushing / Súc rửa bộ biến mô.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Copyright - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page