Topstitching – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Topstitching là gì?

Topstitching có nghĩa là (n) Đường diễu

  • Topstitching có nghĩa là (n) Đường diễu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đường diễu Tiếng Anh là gì?

(n) Đường diễu Tiếng Anh có nghĩa là Topstitching.

Ý nghĩa – Giải thích

Topstitching nghĩa là (n) Đường diễu.

Đây là cách dùng Topstitching. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Topstitching là gì? (hay giải thích (n) Đường diễu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Topstitching là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Topstitching / (n) Đường diễu. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Elevator Pitch là gì và cấu trúc cụm từ Elevator Pitch trong câu Tiếng Anh