Top sleeve separating seam – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Top sleeve separating seam là gì?

Top sleeve separating seam có nghĩa là (n) Chèn đỉnh tay

  • Top sleeve separating seam có nghĩa là (n) Chèn đỉnh tay
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Chèn đỉnh tay Tiếng Anh là gì?

(n) Chèn đỉnh tay Tiếng Anh có nghĩa là Top sleeve separating seam.

Ý nghĩa – Giải thích

Top sleeve separating seam nghĩa là (n) Chèn đỉnh tay.

Đây là cách dùng Top sleeve separating seam. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Top sleeve separating seam là gì? (hay giải thích (n) Chèn đỉnh tay nghĩa là gì?) . Định nghĩa Top sleeve separating seam là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Top sleeve separating seam / (n) Chèn đỉnh tay. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

5/5 - (1 bình chọn)
Tham khảo thêm  Bridling tape - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *