Top left out – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Top left out là gì?

Top left out có nghĩa là (n) Góc trái trên bên ngoài

  • Top left out có nghĩa là (n) Góc trái trên bên ngoài
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Góc trái trên bên ngoài Tiếng Anh là gì?

(n) Góc trái trên bên ngoài Tiếng Anh có nghĩa là Top left out.

Ý nghĩa – Giải thích

Top left out nghĩa là (n) Góc trái trên bên ngoài.

Đây là cách dùng Top left out. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Top left out là gì? (hay giải thích (n) Góc trái trên bên ngoài nghĩa là gì?) . Định nghĩa Top left out là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Top left out / (n) Góc trái trên bên ngoài. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

4/5 - (3 bình chọn)
Tham khảo thêm  Port of discharge - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *