Giáo Dục

Tổng hợp tài nguyên trong Ms Project ~ ĐÀM TÀI CAP

ĐTC – Tổng hợp tài nguyên trong Ms Project

Như các bạn thấy trong phần mềm dự toán dự thầu, chúng ta có phần Tổng hợp vật tư, trong MP chúng ta cũng có phần khai báo tài nguyên cho các công việc. Và bạn muốn tổng hợp các tài nguyên đó lại dưới dạng bảng thì làm thế nào? Nếu có được bảng đó bạn có thể kiểm soát tài nguyên dự án được tốt hơn. Dưới đây ĐTC sẽ hướng dẫn bạn làm được việc đó cực đơn giản trên Ms project 2010.

Xử lý vấn đề: Thông thường các bạn hay có thói quen xem biểu đồ tài nguyên, nhưng khi xem theo dạng đó bạn chỉ có thể xem lần lượt từng tài nguyên, và nếu muốn xem tổng hao phí của mỗi tài nguyên bạn phải chọn khung nhìn Resource Graph -> Click chuột phải vào phần biểu đồ chọn Cummulative Work (để xem biểu đồ tích lũy). 

Nhưng có 1 cách khác giúp bạn xem được bảng Tổng hợp tất cả các tài nguyên (thép = ?tấn, bê tông =?m3…)

Chọn khung nhìn Resource sheet, chọn Menu View/Tables/More tables/Usage.

Bảng tổng hợp tài nguyên từ 1 dự án

Kết quả thu được thật tuyệt vời phải không?

Bạn có thể dùng nó để làm báo cáo tài nguyên với BLĐ công ty, đi làm việc đàm phán với các đơn vị cung cấp vật tư, máy móc…

Xem các bài viết khác về Microsoft Project: TẠI ĐÂY

Nguồn www.damtaicap.net

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page