Tự học Autocad

Tổng hợp các lệnh về Layer trong CAD ⋆ AutoCAD

Các lệnh layer trong CAD
 • LAYMCH
 • CHANGE
 • CHPROP
 • CLASSICLAYER
 • COPYTOLAYER
 • LAYCUR
 • LAYDEL
 • LAYER
 • LAYERCLOSE
 • LAYERP
 • LAYERPMODE
 • LAYERSTATE
 • LAYERSTATESAVE
 • LAYFRZ
 • LAYISO
 • LAYMCH
 • LAYMCUR
 • LAYMRG
 • LAYOFF
 • LAYON
 • LAYTHW
 • LAYULK
 • LAYUNISO
 • LAYVPI
 • LAYWALK
 • PROPERTIES
 • PURGE
 • RENAME
 • ULAYERS

 

Các biến hệ thống về Layer trong cad:
 • CENTERLAYER
 • CLAYER
 • DIMLAYER
 • EXTNAMES
 • LAYEREVAL
 • LAYEREVALCTL
 • LAYERFILTERALERT
 • LAYERMANAGERSTATE
 • LAYERNOTIFY
 • LAYLOCKFADECTL
 • SETBYLAYERMODE
 • SHOWLAYERUSAGE
 • SORTORDER
 • VPLAYEROVERRIDES
 • VPLAYEROVERRIDESMODE

 

 

 

Chúc các bạn thành công

Xem thêm các lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây

Nguồn autocad123.vn

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page