Học Tiếng Anh

Toggle – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Toggle là gì?

Toggle có nghĩa là (n) Nút chận

  • Toggle có nghĩa là (n) Nút chận
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nút chận Tiếng Anh là gì?

(n) Nút chận Tiếng Anh có nghĩa là Toggle.

Ý nghĩa – Giải thích

Toggle nghĩa là (n) Nút chận.

Đây là cách dùng Toggle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Toggle là gì? (hay giải thích (n) Nút chận nghĩa là gì?) . Định nghĩa Toggle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Toggle / (n) Nút chận. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Hardly When là gì và cấu trúc cụm từ Hardly When trong câu Tiếng Anh

You cannot copy content of this page