Học Tiếng Anh

Together – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Together là gì?

Together có nghĩa là (n) Cùng với

  • Together có nghĩa là (n) Cùng với
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cùng với Tiếng Anh là gì?

(n) Cùng với Tiếng Anh có nghĩa là Together.

Ý nghĩa – Giải thích

Together nghĩa là (n) Cùng với.

Đây là cách dùng Together. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Together là gì? (hay giải thích (n) Cùng với nghĩa là gì?) . Định nghĩa Together là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Together / (n) Cùng với. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cấu Trúc và Cách Dùng từ Escape trong câu Tiếng Anh.