Vĩnh Long 24h

Toán lớp 4: Luyện tập trang 84

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 84 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập trang 84 của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 84

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 4725 : 15

4674 : 82

4935 : 44

b) 35136 : 18

18408 : 52

17826 : 48

Gợi ý đáp án:

Bài 2 (trang 84 SGK Toán 4)

Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được 1 (m 2) nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

Gợi ý đáp án:

Tóm tắt: 25 viên gạch 1 (m2)

1050 viên gạch = … (m2)?

Số mét vuông nền nhà lát được là:

1050 : 25 = 42 (m2)

Đáp số: 42 (m2)

Bài 3 (trang 84 SGK Toán 4)

Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm. Hỏi trong cả ba tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Gợi ý đáp án:

Số sản phẩm đội sản xuất làm được là:

855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)

Trong 3 tháng, trung bình mỗi người làm được:

3125 : 25 = 125 (sản phẩm)

Đáp số: 125 sản phẩm

Tham khảo thêm  Lời bài hát Một Ngày Mới

Bài 4 (trang 84 SGK Toán 4)

Sai ở đâu:

Bài 4

Gợi ý đáp án:

Phép chia đúng là :

Bài 4

a) Phép chia sai ở bước thứ 2:

564 chia cho 67 được 8 dư 28, không phải 564 chia cho 28 được 7 dư 9.

b) Phép chia sai ở bước cuối cùng:

285 chia cho 67 được 4 dư 17, không phải 285 chia 67 được 4 dư 47.

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 84 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập trang 84 của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 84

Bài 1 (trang 84 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 4725 : 15

4674 : 82

4935 : 44

b) 35136 : 18

18408 : 52

17826 : 48

Gợi ý đáp án:

Bài 2 (trang 84 SGK Toán 4)

Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được 1 (m 2) nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

Gợi ý đáp án:

Tóm tắt: 25 viên gạch 1 (m2)

1050 viên gạch = … (m2)?

Số mét vuông nền nhà lát được là:

1050 : 25 = 42 (m2)

Đáp số: 42 (m2)

Bài 3 (trang 84 SGK Toán 4)

Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm. Hỏi trong cả ba tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Tham khảo thêm  Ba Tháng Tạ Từ Loi bai hat - Thanh Tuyền

Gợi ý đáp án:

Số sản phẩm đội sản xuất làm được là:

855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)

Trong 3 tháng, trung bình mỗi người làm được:

3125 : 25 = 125 (sản phẩm)

Đáp số: 125 sản phẩm

Bài 4 (trang 84 SGK Toán 4)

Sai ở đâu:

Bài 4

Gợi ý đáp án:

Phép chia đúng là :

Bài 4

a) Phép chia sai ở bước thứ 2:

564 chia cho 67 được 8 dư 28, không phải 564 chia cho 28 được 7 dư 9.

b) Phép chia sai ở bước cuối cùng:

285 chia cho 67 được 4 dư 17, không phải 285 chia 67 được 4 dư 47.

Rate this post