Tính diện tích mảnh vườn ban đầu

, học viên đăng ký học

Bài 1: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 8cm và bằng $frac{5}{3}$ chiều rộng. 

a, Tính chu vi hình chữ nhật.

b, Tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 200m. Chiều dài hình chữ nhật hơn hai lần chiều rộng là 10m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Xem lời giải

Rate this post
Tham khảo thêm  Lời bài hát Câu Chuyện Bó Đũa – Hậu Hoàng x Huy Đinh – Vĩnh Long Online