Vĩnh Long 24h

Tìm cách từ ngữ: Có tiếng sách

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Út Tin

1. Sau khi cắt tóc, gương mặt Út Tin thế nào?

2. Đôi mắt của Út Tin có gì đẹp?

3. Vì sao tác giả nghĩ Út Tin không thích bị bẹo má?

4. Nói về một vài thay đổi của em khi lên lớp Hai.

2. Viết

a) Nhìn-viết: Ngày hôm qua đâu rồi? (2 khổ thơ cuối)

b) Tìm chữ cái thích hợp với ô trống. Học thuộc tên chữ cái trong bảng.

c) Chọn chữ g hoặc gh thích hợp:

Xem lời giải

Rate this post
Tham khảo thêm  Điềm báo nháy mắt trái theo Khoa Học và Tâm Linh