Tiêu-chuẩn-xây-dựng-29-1991-chiếu-sáng-tự-nhiên-công-trình-dân-dụng.jpg
Xây Dựng

Tiêu chuẩn xây dựng 29-1991 chiếu sáng tự nhiên công trình dân dụng

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG

TCXD 29:1991

CHIẾU SÁNG TỰ NHIÊN TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Natural lighting in civil works – Design standard​

Tiêu-chuẩn-xây-dựng-29-1991-chiếu-sáng-tự-nhiên-công-trình-dân-dụng.jpg
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo chiếu sáng tự nhiên bên trong nhà ở và nhà công cộng.
Khi thiết kế chiếu sáng, ngoài việc tuân theo tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan.
Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế chiếu sáng tự nhiên các nhà công nghiệp, nông nghiệp, nhà thể thao, các nhà dân dụng có yêu cầu đặc biệt như nhà ga sân bay chuồng trại, kho tàng.
Những thuật ngữ kĩ thuật chiếu sáng tự nhiên dùng trong tiêu chuẩn này được định nghĩa ở phụ lục 1.
Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng tự nhiên 20 TCN 29: 1968.
1. Quy định chung
1.1 Chiếu sáng tự nhiên trong nhà ở và nhà công cộng được chia ra như sau:

  • Chiếu sáng bên;
  • Chiếu sáng trên;
  • Chiếu sáng hỗn hợp (bao gồm chiếu sáng trên và chiếu sáng bên).

1.2 Trong nhà ở và nhà công cộng phải có chiếu sáng tự nhiên để bảo đảm sự làm việc, hoạt động bình thường của người và các phương tiện vận chuyển.
1.3 ánh sáng tự nhiên tại một điểm bất kì trong phòng được đặc trưng bằng hệ số độ rọi ánh sáng tự nhiên (viết tắt là hệ số ĐRASTN).
1.4 Khi thiết kế chiếu sáng tự nhiên, phải tính đến hệ số dự trữ.
Trị số hệ số dự trữ vào số lần lau cửa lắp vật liệu xuyên suốt ánh sáng quy định trong bảng l.

Tham khảo thêm  Tiêu chuẩn quốc gia 8858-2011 móng cấp phối đá dăm
Rate this post