Học Tiếng Anh

Tickler – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Tickler là gì?

Tickler có nghĩa là Mạch khởi động (chế hoà khí)

  • Tickler có nghĩa là Mạch khởi động (chế hoà khí).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mạch khởi động (chế hoà khí) Tiếng Anh là gì?

Mạch khởi động (chế hoà khí) Tiếng Anh có nghĩa là Tickler.

Ý nghĩa – Giải thích

Tickler nghĩa là Mạch khởi động (chế hoà khí)..

Đây là cách dùng Tickler. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Tickler là gì? (hay giải thích Mạch khởi động (chế hoà khí). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tickler là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tickler / Mạch khởi động (chế hoà khí).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page