Vĩnh Long 24h

Thương mại là gì?

Thương mại/ buôn bán/ trao đổi/ mậu dịch (trade) là khái niệm dùng để chỉ hoạt động trao đổi hàng hóa trực tiếp giữa các cá nhân hay nhóm người dưới hình thức hiện vật, hay gián tiếp thông qua một phương tiện trung gian như tiền. Ích lợi của thương mại là ở chỗ nó mở rộng khả năng tiêu dùng và nâng cao năng suất lao động thông qua chuyên môn hóa. Nếu không có thương mại, mọi người buộc phải sử dụng nguồn lực riêng của mình để đáp ứng tất cả các nhu cầu. Hệ thống thương mại tự nguyện cho phép mọi người tham gia vào quá trình phân công lao động theo hướng cùng có lợi.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thương mại không chỉ có các giảo dịch bằng tiền mà còn có các giao dịch không dùng tiền mặt. Các giao dịch này liên quan đến việc trao đổi hàng hoá hoặc dịch vụ giữa các bên được gọi là các giao dịch hàng đổi hàng. Trong khi trao đổi hàng thường gắn liền với các xã hội nguyên thủy hoặc chưa phát triển, các giao dịch này cũng được các công ty lớn và cá nhân sử dụng như một phương tiện để kiếm hàng bằng cách đổi các tài sản dư thừa, không sử dụng hoặc không mong muốn.

Ví dụ, trong những năm 1970, PepsiCo Inc. đã thiết lập một thỏa thuận đổi hàng với chính phủ Nga để giao dịch xi-rô cola với Stolichnaya vodka. Năm 1990, thỏa thuận này đã được mở rộng tới 3 tỷ đô la và bao gồm 10 tàu do Nga chế tạo, mà PepsiCo đã  thuê hoặc bán trong những năm sau thỏa thuận.

Tham khảo thêm  Giải câu 3 trang 21 bài 7 VNEN toán 5 tập 1

 

Rate this post
You cannot copy content of this page