Học Tiếng Anh

Throttle position offset – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Throttle position offset là gì?

Throttle position offset có nghĩa là Vị trí dịch chuyển của bướm ga

  • Throttle position offset có nghĩa là Vị trí dịch chuyển của bướm ga.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vị trí dịch chuyển của bướm ga Tiếng Anh là gì?

Vị trí dịch chuyển của bướm ga Tiếng Anh có nghĩa là Throttle position offset.

Ý nghĩa – Giải thích

Throttle position offset nghĩa là Vị trí dịch chuyển của bướm ga..

Đây là cách dùng Throttle position offset. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Throttle position offset là gì? (hay giải thích Vị trí dịch chuyển của bướm ga. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Throttle position offset là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Throttle position offset / Vị trí dịch chuyển của bướm ga.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Wet-crease resistance - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page