Thread lace – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Thread lace là gì?

Thread lace có nghĩa là (n) Biên hoa bằng sợi gai

  • Thread lace có nghĩa là (n) Biên hoa bằng sợi gai
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Biên hoa bằng sợi gai Tiếng Anh là gì?

(n) Biên hoa bằng sợi gai Tiếng Anh có nghĩa là Thread lace.

Ý nghĩa – Giải thích

Thread lace nghĩa là (n) Biên hoa bằng sợi gai.

Đây là cách dùng Thread lace. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Thread lace là gì? (hay giải thích (n) Biên hoa bằng sợi gai nghĩa là gì?) . Định nghĩa Thread lace là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Thread lace / (n) Biên hoa bằng sợi gai. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Print - Vĩnh Long Online