Học Tiếng Anh

Thread break – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Thread break là gì?

Thread break có nghĩa là (n) Sự đứt sợi

  • Thread break có nghĩa là (n) Sự đứt sợi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự đứt sợi Tiếng Anh là gì?

(n) Sự đứt sợi Tiếng Anh có nghĩa là Thread break.

Ý nghĩa – Giải thích

Thread break nghĩa là (n) Sự đứt sợi.

Đây là cách dùng Thread break. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Thread break là gì? (hay giải thích (n) Sự đứt sợi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Thread break là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Thread break / (n) Sự đứt sợi. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Function - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page