Vĩnh Long 24h

Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.


Tags:

Ý kiến bạn đọc:

Rate this post
Tham khảo thêm  Top 6 tủ lạnh có ngăn đông mềm đáng mua nhất dịp Tết 2020 – Mẹo hay cuộc sống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.