Vĩnh Long 24h

Thông tư số 18/2011/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 130/2008/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2011 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 130/2008/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày ký, áp dụng cho kỳ thuế năm 2011.

Rate this post
Tham khảo thêm  Loibaihat Mùa Hoa Cải Ven Sông - Tuyết Tuyết

You cannot copy content of this page